Trenger du avfallskontainer til vårdugnaden?

AQ9I1989

Kontaineren fra Hansen Renovasjon fraktes ut til Langøy og losses i land av Farmar-fartøyet.

Avfallskontaineren som her heises i land på Langøy er en av til sammen 150 som Hansen Renovasjon leier ut.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Kundene betaler for utkjøring av kontaineren og tømming. Det er fri leie i én uke, deretter påløper det en ekstra kostnad. I tillegg betales det kilopris for innholdet, sier Rune Hansen, daglig leder i Hansen Renovasjon.

De fleste kontainerne kjøres ut med bil. Ligger hytta i skjærgården og er uten veiforbindelse, kan det også ordnes.

– Vi har et godt samarbeid med Farmar, som har kranfartøyer i skjærgårdstjeneste, sier Hansen.

HANSEN RENOVASJON leverer kontainere både til bedrifter og private husholdninger. Du kan velge mellom tre ulike størrelser – med og uten lokk.

– Med en kontainer lett tilgjengelig, trenger du ikke å dra frem og tilbake til gjenvinningsstasjonen. I stedet kan du konsentrere deg om selve ryddeprosessen, sier Hansen.

Ved å leie en avfallskontainer sikrer du dessuten at avfallet blir håndtert på en miljøvennlig måte. Hansen Renovasjon følger strenge retningslinjer for sortering, resirkulering og disposisjon av avfall, som bidrar til å redusere miljøavtrykket og fremmer gjenbruk av materialer.

SKAL DU BESTILLE en kontainer, er det viktig at du leser sorteringsguiden nøye før du begynner å kaste.

Farlig avfall som blant annet maling, bilbatterier, eldre gulvbelegg og oljeholdig avfall skal ikke i kontaineren. Det samme gjelder vinduer og trykkimpregnert trevirke som er fra 2003 eller eldre.

SMÅ MENGDER Glava og annen isolasjonsmasse kastes i egne sekker og plasseres på toppen av kontaineren. Det samme gjelder små mengder gips, som pakkes i bigbags.

Eternittplater må pakkes og leveres etter helt spesielle regler.

– Denne typen avfall må håndteres med varsomhet, og ikke under noen omstendigheter kastes i avfallskontaineren. Ta kontakt med avfallsmottaket på Skjoldnes og få instrukser derfra, oppfordrer Hansen.

ELEKTRISK AVFALL skal heller ikke i kontaineren. TV-apparater, støvsugere, vaskemaskiner og annet el-avfall kan leveres gratis på nærmeste avfallsmottak.

Kontaineren kan fylles med det meste av usortert restavfall – som plankebiter, hageavfall, utbrukte møbler og gamle sykler.

Alt avfall Hansen Renovasjon tar med seg i kontainerne, kjøres til Gjenvinning Sør-Vests mottak på Skrumoen i Lyngdal. Der blir det sortert, og sendt til videre behandling.

Vi har et godt samarbeid med Farmar, som har kranfartøyer i skjærgårdstjeneste.

Rune Hansen

Relaterte nyheter

IMG_1179

Begynn ryddesjauen med å leie kontainer

Rydder du i hus eller hage? En kontainer fra Hansen Renovasjon gjør jobben veldig mye enklere.

Hansen Renovasjon - Tømmer avfall for bedrifter hver uke

Tømmer avfall for bedrifter hver uke

– På kundelisten vår er alt fra butikker til barnehager. Men vi har plass til flere, sier Rune Hansen, daglig leder i Hansen Renovasjon.