Om oss

Hansen Renovasjon åpner tette rør, håndterer farlig avfall og tilbyr ulike renovasjonstjenester. Hovedmarkedet er Farsund og Lyngdal.

Bedriften ble etablert i 1966 av Bernhard Hansen. De første årene var driften basert på tømming av septiktanker. Tidlig på 1970-tallet fikk Bernhard også oppdraget med å hente søppel fra private husholdninger. Først i Farsund, så også i Lyngdal.

Flere biler ble kjøpt inn og arbeidsstokken vokste. Etter hvert begynte også sønnene Jan og Gary i virksomheten.

I 1986 KOM Hansen Renovasjon i gang med utleie av avfallskontainere. Viktigst var likevel den kommunale avtalen om renovasjon og septiktømming i Farsund og Lyngdal. Den ga økonomisk stabilitet i flere tiår både for eiere og ansatte.

Men i 2014 var det slutt. Hansen Renovasjon tapte den avgjørende anbudsrunden. Staben på 17 mann ble kraftig redusert, og bedriften måtte over natten finne nye bein å stå på.

TRE ÅR SENERE gikk imidlertid selskapet som hadde vunnet renovasjonskontrakten konkurs. Det oppstod en aldri så liten lokal søppelkrise. For hvem skulle hente avfallet nå? Hansen Renovasjon ble tilbudt en midlertid kontrakt, og svarte med å kaste seg rundt, kjøpe inn det som trengtes av søppelbiler og ansette tilstrekkelig med folk.

Da avtalen gikk ut i 2019, ønsket kommunene å ta over renovasjonen og septiktømmingen selv. Dermed måtte Hansen Renovasjon nok en gang restrukturere driften.

GARYS SØNN Rune hadde kommet inn familiebedriften i 2011, og to år senere overtatt styringen av virksomheten. Han så tidlig muligheter i det voksende industrimarkedet, og investerte i spesialbiler som både kunne håndtere slam, farlig avfall og tørre masser, samt å inspisere rør med kamera.

Disse tjenestene representerer nå hovedgrunnlaget i driften, ved siden av kontainerutleie og utleie av mobile toaletter. Hansen Renovasjon har dessuten renovasjonsavtaler med en rekke små og store bedrifter i Farsund og Lyngdal, og har ved siden av kontorer og garasjeanlegg på Lista Fly- og Næringspark også et mellomlager for farlig avfall.

Kontaktpersoner

Hansen Renovasjon / kontakt Rune Hansen

Rune Hansen

Daglig leder

Mob: 97 55 27 22
E-post: rune@hansen-renovasjon.no

Hansen Renovasjon / kontakt Monica Hoveland Hansen

Monica Hoveland Hansen

Økonomiansvarlig

Mob: 95 97 73 99
E-post: monica@hansen-renovasjon.no