Tjenester

Hansen Renovasjon - Tømming av næringsavfall

Renovasjon

Hansen Renovasjon tilbyr utleie av ryddekontainere og henting av næringsavfall.

Hansen Renovasjon - Tømming av oljeutskiller

Farlig avfall

Vi henter farlig avfall og frakter det til vårt mellomlagringsdepot på Lista fly- og næringspark.

Hansen Renovasjon - Utleie av toaletter

Utleietoaletter

Vi leier ut toalettvogner, utetoaletter og urinaler.

Hansen Renovasjon - Tømming av oljeutskiller

Spyling, suging og blåsing

Vi tilbyr oljerenovasjon, blåsing og suging av tørre masser og slamsuging.

Hansen Renovasjon - Destruksjon av fritidsbåter

Destruksjon av båter

Hansen Renovasjon og Viking Gjenvinning AS har etablert et felles selskap, Viking Gjenvinning Agder AS, som tar imot og destruerer fritidsbåter.