Bilpark

Hansen Renovasjon - Kontainerbil

Kontainerbil

Bil som håndterer kontainere, som leies til privatpersoner og næringliv.

Hansen Renovasjon - Krokbil

Krokbil

Bil som transporterer krokkasser og maskiner.

Hansen Renovasjon - Komprimatorbil

Komprimatorbil

Søppelbil som henter næringsavfall fra bedrifter og industrien.

Hansen Renovasjon - ADR-bil

ADR-bil

Godkjent oljerenovasjonsbil til transport og behandling av farlig avfall.

Hansen Renovasjon - Spylekombi

Spylekombi

Kombinert suge- og spylebil for tømming og rengjøring av større overvanns- og avløpsledninger.

Hansen Renovasjon - Slamsuger

Slamsuger

Slamsuger med mulighet for spyling.

hansen-renovasjon-kamerabil-2021-08-30-16.40.35

Kamerabil

Bilen er utstyrt med stake og selvgående kamera.

Hansen Renovasjon Supersuger/tørrsuger

Supersuger/tørrsuger

Suging av våte og tørre masser og blåsing av pukk og singel.