Spylekombi

Hansen Renovasjon - Spylekombi

Tekniske spesifikasjoner

  • Slamtank 12 kubikk
  • Vakuumpumpe med kapasitet inntil 2800 kubikk per time
  • Sugeslange fra 3-5 tommer
  • Mulighet for avvanning av slamtank
  • Vanntank 10 kubikk
  • Vannpumpe høytrykk for spyling 350 liter per minutt/200 bar
  • Spyleslange fra 1/8-1 tommer
  • Slangekapasitet inntil 200 meter à 1 tomme + 100 meter à 0,5 tommer
  • Avvanningsfunksjon av slamtank

Tjenester som bilen benyttes til:

Tømming og rengjøring av sandfangkummer, spyling og gjenåpning av overvann- og avløpsledning/pumpeledning (dimensjoner fra 32mm-1000mm), suging og transport av slam.

Relaterte nyheter

Hansen Renovasjon - Tømmer båtene for septik

Tømmer båtene for septik

Veksten i opplagsflåten i Farsund og Lyngdal gir flere oppdrag for Hansen Renovasjon.

AQ9I0131

Gjør spylejobben til en drøm

En ny beltegående trommel letter spylearbeidet når rørene ligger vanskelig til.