Tømmer båtene for septik

Hansen Renovasjon - Tømmer båtene for septik

Tommy Hoveland kobler på slangen brukes for å tømme septikktanken til seismikkskipet SW Bly på Agnefest i Lyngdal.

Veksten i opplagsflåten i Farsund og Lyngdal gir flere oppdrag for Hansen Renovasjon.

– Når båtene ligger til land så lenge, må de jevnlig tømmes for septik, forteller Tommy Hoveland.

På kaikanten i Lyngdal havn på Agnefest har han parkert bil og henger. En slange dupper i sjøen. Den er koblet til bilen og strekker seg ut til seismikkskipet SW Bly, som ligger fortøyd et stykke unna.

– DET ER DEN andre turen vi har til denne båten i dag. Så her er det store mengder som skal opp, sier Tommy.

Oppdragsgiver er FFS, som har management på opplagsbåtene i Lundevågen og Agnefest.

– FFS er en av de store kundene våre, sier daglig leder i Hansen Renovasjon, Rune Hansen.

I TILLEGG TIL Å tømme båtene for septik, tømmes fettutskillere og pumpekummer.

– Vi åpner også tette avløp, sier Rune.

Hansen Renovasjon hadde tidligere septiktømming for private husholdninger og hytter i Farsund og Lyngdal. Men dette håndterer nå kommunene selv gjennom eget renovasjonsselskap.

– DET HENDER likevel nokså ofte at vi blir bedt om å bistå hvis kloakkrør på det offentlige avløpsnettet er blitt tette. Da spyler vi rørene og suger opp massen, sier Rune.

Hansen Renovasjon blir også tilkalt når offentlige veikummer skal tømmes.

– For å unngå oversvømmelser og ødelagte rør, er det nødvendig med jevnlig tømming av sandfang, sier Rune.

Relaterte nyheter

AQ9I0099

Operatør spylebil og rørinspeksjon

Elsker du store biler og praktisk arbeid? Har du godt humør og er i god fysisk form? Da har vi kanskje drømmejobben din!

AQ9I0131

Gjør spylejobben til en drøm

En ny beltegående trommel letter spylearbeidet når rørene ligger vanskelig til.

2021-10-19 10.46.26

Her sikres den gamle oljetanken

– Får du utslipp av parafin eller fyringsolje fra utrangerte tanker, kan det både bli dyrt og ubehagelig å bo i huset.

Hansen Renovasjon - Blåser pukken på plass

Blåser pukken på plass

– Helt genialt, fastslår Jan Martinsen, etter å ha fått blåst opp 20 tonn med pukk til sin nye terrasse.