Tømmer båtene for septik

Hansen Renovasjon - Tømmer båtene for septik

Tommy Hoveland kobler på slangen brukes for å tømme septikktanken til seismikkskipet SW Bly på Agnefest i Lyngdal.

Veksten i opplagsflåten i Farsund og Lyngdal gir flere oppdrag for Hansen Renovasjon.

– Når båtene ligger til land så lenge, må de jevnlig tømmes for septik, forteller Tommy Hoveland.

På kaikanten i Lyngdal havn på Agnefest har han parkert bil og henger. En slange dupper i sjøen. Den er koblet til bilen og strekker seg ut til seismikkskipet SW Bly, som ligger fortøyd et stykke unna.

– DET ER DEN andre turen vi har til denne båten i dag. Så her er det store mengder som skal opp, sier Tommy.

Oppdragsgiver er FFS, som har management på opplagsbåtene i Lundevågen og Agnefest.

– FFS er en av de store kundene våre, sier daglig leder i Hansen Renovasjon, Rune Hansen.

I TILLEGG TIL Å tømme båtene for septik, tømmes fettutskillere og pumpekummer.

– Vi åpner også tette avløp, sier Rune.

Hansen Renovasjon hadde tidligere septiktømming for private husholdninger og hytter i Farsund og Lyngdal. Men dette håndterer nå kommunene selv gjennom eget renovasjonsselskap.

– DET HENDER likevel nokså ofte at vi blir bedt om å bistå hvis kloakkrør på det offentlige avløpsnettet er blitt tette. Da spyler vi rørene og suger opp massen, sier Rune.

Hansen Renovasjon blir også tilkalt når offentlige veikummer skal tømmes.

– For å unngå oversvømmelser og ødelagte rør, er det nødvendig med jevnlig tømming av sandfang, sier Rune.