Jakten på det farlige avfallet

Hansen Renovasjon - Tømming av oljeutskiller

Det er trange arbeidsforhold nede i kummen. Men det distraherer ikke Ole Martin Jørgensen, som har lang erfaring i tømme oljeutskillere.

Jobben vår er ikke å gå fra oljeutskilleren gullende ren, men å få den tom for farlig avfall, sier Ole Martin Jørgensen.

Vi er utenfor Bavarias lokaler på Farøy i Farsund. Mellom BMW’ene på parkeringsplassen, trasker en mann rundt i en hvit kjeledress. Visste vi ikke bedre, ville vi kanskje forvekslet ham med en Kripos-etterforsker på søk etter tekniske bevis i en drapssak.

Men Ole Martin jakter på farlig avfall, ikke farlige mordere.

– FOR Å HINDRE at oljesøl kommer ut i naturen, er bilverksteder og andre bedrifter pålagt å ha en godkjent oljeutskiller. Når det oljeholdige avløpsvannet spyles ned i kummen, skal det renne ned i et oljeutskilleranlegg. Det må tømmes med jevne mellomrom. Den tømmejobben gjør vi, sier Ole Martin.

Over kummen han snart skal gå ned i, har han og kollega Tommy Hoveland rigget opp en sikkerhetssele med livline.

– Det er veldig greit. Skulle jeg ramle om der nede, kan Tommy jekke meg opp igjen, smiler Ole Martin.

MEN SJANSENE for at noe galt skjer, er små. For de to medarbeiderne fra Hansen Renovasjon følger strenge prosedyrer når de entrer farlige rom – som kummen hos blant andre Bavaria er klassifisert som.

– Vi starter med å måle luften der nede. Er det for lite oksygen, kan vi enten ventilere eller koble oss på frisk luft. I dag velger vi det første, sier Ole Martin.

ETTER LUFTEN i kummen er byttet ut, måles oksygennivået til 20,8 prosent. Det er det samme som over bakken. Dermed kobler Ole Martin på seg selen og stiger ned i dypet. Han har med seg oksygenmåler som kontinuerlig måler gjennom hele arbeidet.

Slanger kobles til tanken på bilen og trekkes ned i kummen. Tommy står på toppen og følger med. Og snart er ryddejobben i gang.

– Vi suger først opp oljefasen, og lagrer den i bilen. Deretter tømmer vi utskilleren for væske, før vi fjerner slam, sandfangmasse og andre bunnstoffer, sier Ole Martin.

TIL JOBBEN benyttes en såkalt ADR-bil – godkjent for transport av farlig avfall. Bilen har to kamre, mens hengeren har ett. Dermed kan massene som suges opp skilles fra hverandre.

Væsken, som stort sett består av skittent vann, slippes tilbake når kummen er rengjort. Det farlige oljeavfallet tas med og mellomlagres i et eget depot på Lista Fly- og Næringspark.

OLJEUTSKILLERE må ha jevnlig tilsyn en gang i året, og bør tømmes når maksimum 80 prosent av oppsamlingskapasiteten er brukt opp.

– Vi har tømmeavtaler med en rekke bedrifter i hele Lister. Som regel tømmes oljeutskillerne én gang i året. I tillegg tar vi jevnlig vannprøver og sjekker at slam og olje ikke slippes ut i naturen, sier Ole Martin.

– Vi starter med å måle luften der nede. Er det for lite oksygen, kan vi enten ventilere eller koble oss på frisk luft.

Ole Martin Jørgensen

Relaterte nyheter

IMG_1179

Begynn ryddesjauen med å leie kontainer

Rydder du i hus eller hage? En kontainer fra Hansen Renovasjon gjør jobben veldig mye enklere.

2021-10-19 10.46.26

Her sikres den gamle oljetanken

– Får du utslipp av parafin eller fyringsolje fra utrangerte tanker, kan det både bli dyrt og ubehagelig å bo i huset.