Her sikres den gamle oljetanken

2021-10-19 10.46.26

Ole Martin Jørgensen tømmer og spyler ståltanken, før den fylles med pukk.

– Får du utslipp av parafin eller fyringsolje fra utrangerte tanker, kan det både bli dyrt og ubehagelig å bo i huset.

Det forteller Ole Martin Jørgensen. Sammen med kollega Tommy Hoveland hos Hansen Renovasjon, er han i full gang med å lukke en gammel ståltank i Kjørestad i Farsund.

– Fyringssystemet her har vært ute av drift i lang tid. Tanken ligger under jorden, tett inntil husmuren. Får du en lekkasje her, kan lukten sette seg i huset og bli veldig vanskelig å bli kvitt, sier Ole Martin.

FLERE ELDRE boligfelt i Farsund og Lyngdal er fulle av nedgravde oljetanker som ikke lenger er i bruk. Disse bør lukkes på en forsvarlig måte for å unngå lekkasjer.

– Det vi gjør i dette tilfellet, er å spa frem tanken, sage hull i den og tømme den for parafin. Deretter gjør vi rent og sikrer tanken gjennom å fylle den med pukk. Vi stenger også åpningen, så unngår vi at noen ved en feil begynner å fylle, opplyser Ole Martin.

NÅR JOBBEN er gjort, er tanken sikret mot forurensing.

– Som regel er tanken i stål eller glassfiber. En huseier som vil bli kvitt den, kan ringe til oss- så fikser vi resten, sier Ole Martin.

Enten graves tanken opp og fraktes til et avfallsdepot, eller så sikres den på stedet.

– LIGGER TANKEN tett inntil fundamenteringen, kan det være lurest å tømme, rengjøre og fylle den med pukk – slik vi har gjort her. Så unngår vi setningsskader på boligen, sier Ole Martin, som advarer folk mot å gjøre jobben selv.

– Risikoen for å få en lekkasje er stor, hvis du begynner å flytte på slike tanker selv, fastslår han.

Når jobben er utført, sender Hansen Renovasjon en bekreftelse til Brannvesenet på at fyringsoljetanken er tatt ut av drift.

Her kan du lese mer om hvilke krav som gjelder for nedgravde oljetanker.

Får du en lekkasje her, kan lukten sette seg i huset og bli veldig vanskelig å bli kvitt.

Ole Martin Jørgensen