Gjenvinner det meste av båten

Glenn Erik Østhassel knuser den gamle fiskebåten med gravemaskinen, men plukker ut alt som kan gjenvinnes.

Glenn Erik Østhassel knuser den gamle fiskebåten med gravemaskinen, men plukker ut alt som kan gjenvinnes.

Alt som kan gjenvinnes plukkes av den tilårskomne sjarken og sorteres i kasser. Så knuses farkosten brutalt med grabben.

Tekst og fotos: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

Vi er i garasjen til Hansen Renovasjon på Lista fly- og næringspark. Glenn Erik Østhassel sitter bak spakene på gravemaskinen og parterer den gamle fiskebåten.

Alt av verdi hentes ut, før glassfiberskroget knekkes fra hverandre og løftes opp i kontaineren for restavfall.

– VI GJENVINNER alt av verdi, sier Ole Martin Jørgensen, som har rigget opp en arbeidsbenk innerst i garasjen. Her skjærer og river han metalldeler fra hverandre.

Langs veggen er det satt opp avfallskasser for det meste som finnes ombord i en båt: Messing, syrefast rustfritt stål, kobber, kabler, tau og rep, sprayflasker og primuser, batterier, bensintanker, plastkanner og brannslukkingsapparater.

– SPESIELT KOBBER, messing og syrefast stål har en verdi, så det selges videre. Resten mellomlagrer vi og frakter til et godkjent avfallsmottak, sier Ole Martin. 

Utenfor står en avfallskasse på 22 kubikk.

– I den får vi plass til rundt ti opphugde båter, forteller Ole Martin.

LEVERER DU fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak, får du utbetalt 1000 kroner i vrakpant gjennom Miljødirektoratets ordning.

– Vi henter båtene, plukker ut det som kan gjenvinnes og destruerer resten. Så langt har vi hugd opp rundt 50 båter. Men vi ser et økende marked, sier Ole Martin.

Alle kommuner er pålagt å ta imot ødelagte fritidsbåter uten innenbordsmotor inntil 15 fot. Hansen Renovasjon kan ta imot båter opp til 50 fot.

– VI HAR ETABLERT et felles selskap med Viking Gjenvinning AS som tar imot og destruerer fritidsbåter. Dumping av båter fører til økning av mikroplast i havet. Der er mye bedre å levere båten til oss, så blir alle miljøhensyn ivaretatt, sier Rune Hansen, daglig leder i Hansen Renovasjon.

Slik kvitter du deg med båten din:

  • Registrer deg og skriv ut skjema fra Miljødirektoratets nettsider.
  • Finn et mottak for din type fritidsbåt på sortere.no/fritidsbater.
  • Lever inn båtvraket til mottaket og få skjemaet signert/godkjent av mottaket.

Fakta om Viking Gjenvinning

STIFTET I JANUAR 2017 og holder til på Godøya i Møre og Romsdal. Har i løpet av få år utviklet seg til å bli en stor aktør innenfor bransjen ved at det har blitt etablert seks nye selskap fra Vadsø i nord til Lista i sør gjennom godt samarbeid med partnere innenfor gjenvinningsindustrien. 

ER OPPTATT AV å levere kvalitet i alle ledd, slik at du får en mest mulig problemfri måte å levere båten eller ditt avfall til et anlegg som ivaretar alle miljøhensyn på en best mulig måte. 

HAR GODKJENNELSE som mottak og behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter og yrkesfartøy samt not, tau og garn av Miljødirektoratet. Driver også med gjenvinning, fjerning og oppbevaring av metall, industriavfall, plast og andre resirkulerbare materialer. 

Vi henter båtene, plukker ut det som kan gjenvinnes og destruerer resten.

Ole Martin Jørgensen

Relaterte nyheter

Ingen relaterte nyheter.